People Performance Managment

Wie kent dat niet? Steeds meer drukte door hogere prestatie-eisen en nieuw gewenst gedrag? Het speelveld verandert. Organisaties leggen de lat hoger, de medewerkers moeten blijven functioneren en beter presteren. Gelijktijdig veranderen wetten en regels ten aanzien van ontslag, medewerker ontwikkeling etc. Hanse Networks helpt organisaties en medewerkers de juiste balans te vinden tussen prestatie en functioneren en gelijktijdig duurzaam waarde te creëren voor bedrijf en cultuur.

Uitgaande van de ambities van organisatie en medewerker zijn de doelen voor Hanse Networks het vertrekpunt. Gezamenlijk en met elkaar, rivaliteit uitsluitend, luisterend en sturend, interveniëren als het moet.

Hanse Networks maakt gebruik van de methodieken van Managing for Value, een Value Based Management systeem dat niet alleen op cijfers en KPI’s stuurt maar waar de cultuur en de medewerkers de belangrijkste rol in spelen. Hanse Networks focust daarbij op de volgende elementen: Strategie, Operationeel Plan, Initiatieven en Interventies, Verantwoordelijkheden en rollen, Medewerker Life-cycle, On-Boarding en Binding van medewerkers, Organisatie Cultuur, Performance Management Proces, Beloningsbeleid, Change Management, en Maatschappij.

Hanse Networks ondersteunt en faciliteert bij het inrichten van best-practice performance management processen uitgaande van de doelen van uw onderneming. Daarbij wordt de cultuur van uw organisatie weerspiegelt, de klant centraal en de medewerker voorop gesteld. ‘Afspreken is Aanspreken’ is daarbij een belangrijke manier van samenwerken. De methodieken van Managing for Value vormen de basis.

Voor de organisatie betekend dat:

 • Ontwikkelen van een Strategische Agenda, met de focus op waarde creatie
 • Inrichten van een Performance Management Proces (Finance en HRM) incl. Calibratie methodieken en beloningsbeleid
 • Ontwikkelen van een formeel meetplan, om effectiviteit van het PMP te evalueren
 • Inrichten van de operationele/uitvoerings-plannen op basis van de Strategische Agenda
 • Uitvoeren van een Nulmeting (per bedrijfsonderdeel)
 • Maken van afspraken – prestatieafspraken, implementatie initiatieven (per bedrijfsonderdeel)
 • Ontwikkelen en inrichten van een communicatiestrategie, die organisatiebreed inzicht in de nieuwe processen verschaft
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een Integratie en Change Management Agenda – informatie, transitie, training, procedures, hulp, coaching, functioneringsgesprekken, agenda’s, etc.

Voor de medewerkers betekend dat:

 • Een nieuwe manier van werken, met een nieuw beoordelings- en meetsysteem
 • Een verandering van het gedrag
 • AFSPREKEN is AANSPREKEN
 • Identificeren van de kerncompetenties van en verwachtingen aan de medewerker
 • Het maken van individuele prestatie- en ontwikkelafspraken (SMART Objectives)
 • De mogelijkheid tot groei, door extra training, begeleiding en coaching
 • Een duidelijk en transparant systeem