Change Managment

Groei vereist verandering vooraf. Op deze basis werkt Hanse Networks. Onder Change Management – Veranderings-management – verstaan wij uitgebreide, sector overschrijdende maatregelen en activiteiten, die tot inhoudelijk ingrijpende veranderingen leiden tot het implementeren en omzetten van nieuwe strategieën van uw bedrijf .

Samen met de leidinggevende en medewerkers van uw bedrijf, creëren we aantrekkelijke visies van verbeterde structuren, processen, systemen en het gedrag van uw medewerkers. Gerichte communicatie van het gemeenschappelijke pad om deze doelen te bereiken is het van essentieel belang. Coaching en ondersteuning van de individuele ontwikkeling van uw medewerkers – weg van individuele doelstellingen naar lange termijn denken, en overkoepelende doelstellingen vormen hier de basis. Hanse Networks ondersteunt uw leidinggevend personeel in het veranderen van het eigen gedrag en leiderschapsstijl, om als een rolmodel, inspirerend motiverend, intellectueel stimulerend en met de juiste steun van de medewerkers om de verandering succesvol te implementeren.